Madde 1 – Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“sözleşme”) ve Ekşimen web sitesinde (“web sitesi”) yer alan diğer kurallar, Ekşimen tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. İşbu sözleşme, sizinle, 3110. Sokak. Muratpaşa / Antalya adresinde yerleşik Eksimen.com Online Media arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 – Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin uygulamaya girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme, mevcut kullanıcılar için 01.04.2014 tarihinde, yeni kullanıcılar için ise üyelik kaydı yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 3 – Kapsam

Ekşimen, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Ekşimen, bu uygulamada listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Ekşimen, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 4 – Hizmetler

Ekşimen tarafından verilen hizmetler kısaca;

1. Sanal Pazaryeri

1.a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
1.b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

2. 100% Güvenli Alışveriş

2.a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan Ekşimen, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya 100% Güvenli Alışveriş sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

2.b. 100% Güvenli Alışveriş kapsamında Ekşimen tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan 100% Güvenli Alışveriş kurallarına uygun işletilmektedir.

2.c. 100% Güvenli Alışveriş’in işleyişi aşağıdaki gibidir:

i.         Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini Ekşimen tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve Ekşimen tarafından ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Satıcı’ya bildirilir.

ii.         Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra 3 (üç) ile 10 (on) iş günü içinde alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerini web sitesine girer. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi gerçekleştirilir.

iii.         Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.

iv.         Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin teslim/ifa edildiğine ilişkin bilgileri uygulamaya girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli otomatik olarak satıcının hesabına transfer edilir. Satıcı’nın, ürünün kargo takip numarasını yanlış ve/veya eksik bildirmesinden kaynaklanacak tahsilat transferi gecikmelerinden, Ekşimen sorumlu tutulamayacaktır. Bu durumda sorumluluk Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte, alıcının, cayma hakkını kullanmak sureti ile satıcıya geri göndermiş olduğu ürün ve/veya hizmetin, alıcı tarafından teslim alınan ve satıcının ilk olarak göndermiş olduğu ürün ve/veya hizmet ile aynı olmaması durumunda Ekşimen’in hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

v.         Alıcının ad ve soyad bilgileri veya iletişim bilgileri ancak 3 (üç) iş günlük süre sonrası satıcı ile paylaşılacaktır.

vi.         Ekşimen’in para transferi hizmetini yerine getiren aracı şirket, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

vii.         Alıcı, işlem onaylandıktan sonra iade talebini Ekşimen üzerinden yapamaz. Alıcı, 3 iş günü içerisinde ürün ve/veya hizmeti iade etmek isterse kargoyu satıcıya geri göndermesi ve kargo takip numarasını hem Ekşimen hem de satıcı ile paylaşması gerekmektedir. Kargonun satıcıya iade olduğu, Ekşimen tarafından kargo takip numarasından tespit edildikten sonra işlem iptal edilerek yapılan ödeme alıcıya iade edilir.

viii.         Alıcılar, ürün ve/veya hizmet Satıcı tarafından kargoya verilmeden önce ürün ve/veya hizmet siparişini iptal edebilirler. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti kargoya teslim etmeden önce ürün ve/veya hizmet siparişinin iptal edilip edilmediğini kontrol etmesi gerekir.

ix.         Kargo gönderim işlemi alıcı ödemeli yapılamayacak yalnızca satıcı ödemeli; diğer bir ifade ile kargo işlem ücretinin peşinen satıcı tarafından ödenmesi sureti ile; yapılabilecektir.

x.         Kargolanan ürün ve/veya hizmetin teslimi sırasında alıcının adreste bulunmaması veya kargo şubesinden gidip ürünü teslim almaması nedeni ile teslimin gerçekleştirilememesi durumunda kargo ücreti Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcıya aittir. Söz konusu kargo ücretinden Ekşimen sorumlu tutulamayacaktır.

xi.         Alıcının, sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti teslim almadan önce muayene etmesi gerekmektedir. Eğer ürün ve/veya hizmet tahrip olmuş, kırılmış, ambalajı yırtılmış ve benzeri şekilde hasarlı ve ayıplı ise ürün ve/veya hizmetin durumu bir tutanak ile tespit edilerek, alıcının ürün ve/veya hizmeti kargo şirketinden teslim almaması gerekmektedir. Alıcının tahrip olmuş, kırılmış, ambalajı yırtılmış ve benzeri şekilde hasarlı ve ayıplı ürün ve/veya hizmeti teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır. Teslimden sonra ürün ve/veya hizmetin sorumluluğu ve hasarlar alıcıya ait olacaktır.

2.d. Kullanıcılar; diğer bir ifade ile alıcı ve satıcı, 100% Güvenli Alışveriş ve Ekşimen hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

2.e. Her hafta Cuma günü saat 14:50’a kadar Ekşimen’ya ulaşan alıcı onayı veya işbu sözleşmenin 2.c.iv. hükmü uyarınca onaylanmış kabul edilen siparişlere ilişkin ürün ve/veya hizmet bedellerine ilişkin banka transfer emirleri ilgili hafta Cuma günü içerisinde Ekşimen tarafından gerçekleştirilir.

Satıcı tarafından hatalı bildirilen banka hesap bilgilerinden ötürü gerçekleştirilemeyen ürün ve/veya hizmet bedeline ilişkin banka transferleri ilgili bilgilerin satıcı tarafından düzeltilmesini takiben düzeltmenin gerçekleştirildiği tarihte Ekşimen tarafından yeni banka bilgileri kullanılmak sureti ile ürün ve/veya hizmet bedeline ilişkin banka transfer emirleri verilir.
Madde 5 – Kullanım Şartları
Uygulamaya girdiğinizde veya Ekşimen hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,

2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Ekşimen hizmetlerinin kullanılması,

5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

8. Ekşimen’in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

10. Ekşimen’a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Ekşimen altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

12. Herhangi bir amaçla sisteme robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,

14. Uygulamanın ya da eksimen.com sitesinin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti etmekle yükümlüsünüz. Aksi halde, meydana gelebilecek her türlü hukuki uyuşmazlıktan şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Ekşimen’in web sitesi aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 6 – Satış Koşulları

Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve “Satıcılar İçin Kurallar” ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:
1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’i dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

3. Satıcı olarak;
3.a. Ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

3.b. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

3.c. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

3.d. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka, teknik özellikler, görseller, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Ekşimen’da sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,

3.e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

3.f. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.

4. Satıcı tarafından ürünlerin satışa çıkarılması ücretsizdir. Ancak satış gerçekleştiği takdirde Ekşimen tarafından, ürünün satış bedeli üzerinden %10(KDV Dahil) komisyon alınır. Eğer satılan ürünün satış bedeli 20.-TL (KDV Dahil) ve altında ise bu defa ürünün satış bedeli üzerinden nisbi oranla değil maktu olarak sabit 2.-TL(KDV Dahil) komisyon alınır.
5. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Ekşimen tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve eylemleri gerçekleştirmekle mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Ekşimen’a karşı tedarikçinizin uygulama üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
8. Sipariş teslimat adresinin Alıcı tarafından yanlış verilmesi durumunda ise işbu hüküm uygulanacaktır: Ekşimen’dan yapmış olduğunuz tüm alışverişler için sipariş sırasında vermiş olduğunuz teslimat adresinde bulunmamanız halinde Ekşimen tarafından ikinci bir kez adresinize uğranmak suretiyle teslim edilmektedir.

Alıcı’nın belirtmiş olduğu teslimat adresinin hatalı olması, (ilgili sokak, apartman, dairenin bulunmaması) ya da gidilen adreste Alıcı’nın ikamet etmiyor ve/veya bina sakinleri tarafından tanınmıyor olması durumunda ürün ve/veya hizmet, adrese en yakın kargo şubesine götürülecek ve Ekşimen tarafından telefon ile aranmak suretiyle Alıcı’dan adresteki hatanın düzeltilmesi talep edilecektir. Ürün ve/veya hizmetin ücretsiz kargo ile satışı durumunda, Alıcı’dan kaynaklanan hatalı adres bildirimi sebebiyle, ikinci kez kargo şirketine verilen kargo ücretinden Alıcı sorumludur. Ücretli kargo ile satılan ürün ve/veya hizmetlerin teslimatına ilişkin olarak ise, Alıcı, hem ürün ve/veya hizmetin Alıcı’nın adreste bulunmadığı ve/veya tanınmadığı adrese gönderilen ürün ve/veya kargo ücretinden, hem de sonradan Ekşimen’ya bildirilen yeni adrese gönderim kargo ücretinden sorumludur.

Ekşimen tarafından telefon ile Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda, Ekşimen’ya üyelik sırasında Alıcı tarafından verilmiş olan telefon, faks ve e-posta kanalları da müteakip defalar kullanılarak, Alıcı’ya ulaşılacak ve adres bilgisinin düzeltilmesi talep edilecektir. Tüm bu çabalara karşın Alıcı’ya 3 gün süresince ulaşılamaması durumunda ise; Sipariş edilen ürün ve/veya hizmet Satıcı’ya teslim edilecek, ürün iade işlemleri başlatılarak kargo ücreti satış bedelinden düşülmek suretiyle sipariş bedeliniz kredi kartı hesabınıza iade edilecektir.

Hatalı teslimat adresinin düzeltilmesi için size ulaşmamıza kadar geçen süre nedeniyle oluşan gecikmelerden Ekşimen hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde 7 – Cayma Hakkı

Alıcı; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini satıcıya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1 olarak) yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile satıcıya gönderecektir.

Satıcı, satışı gerçekleştirilen ürünü alıcı adresine gönderilmek üzere, (3) iş günü içerisinde kargoya vermekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğe aykırı davranan satıcının ürünü, satıcıyaya bildirim yapılmaksızın Ekşimen’dan silinir ve satış işlemi iptali gerçekleştirtilerek, satış bedeli alıcıya iade edilir.

Alıcının ödediği satış bedelinin, satıcıya aktarımına ilişkin onay süresi; ürünün kargoya verilerek alıcıya ulaşmasından sonra başlar ve (3) iş günüdür. Alıcının, işbu onay süresi içinde cayma hakkını, sistem üzerinden cayma bildirimini göndermek suretiyle kullanmak istemesi halinde; satış bedelinin satıcıya aktarılmasını engellemek amacıyla Ekşimen Bilgi Teknolojileri A.Ş.’yi de bilgilendirmesi gerekeceğinden, Ekşimen mobil uygulaması üzerinden “Satın Aldıklarım” sayfasında ürünü seçip “Problem Bildir” bölümünden Ekşimen ile iletişim kurarak bildirimde bulunmalıdır.

İşbu onay süresi sona erdikten sonra alıcı, cayma hakkını kullanmak isterse, cayma hakkını kullanmak istediğini sadece satıcıya bildirecek, Ekşimen’ya herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır. Cayma talebinin sistem üzerinden Ekşimen’ya iletilmesi halinde Ekşimen Online Media‘nın cayma hakkının içeriği ve uygulanabilir olup olmadığı ile herhangi bir değerlendirme yapması mümkün olmayıp bu şekilde bir bildirim geldiğinde Ekşimen’in bedeli alıcıya iade etme veya cayma hakkının kullanılması ile ilgili olası uyuşmazlıklarda taraf olma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alıcının ürünü teslim almasından itibaren (3) iş günü içerisinde Ekşimen Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ne cayma talebini iletmemesi halinde, satış işlemi sıhhatli olarak gerçekleşirmiş sayılır ve satış bedeli satıcıya aktarılır.

Alıcı, işlem onaylandıktan sonra iade talebini Ekşimen üzerinden yapamaz. Alıcı, (3) iş günü içerisinde ürün ve/veya hizmeti iade etmek isterse kargoyu satıcıya geri göndermesi ve kargo takip numarasını hem Ekşimen hem de satıcı ile paylaşması gerekmektedir. Kargonun satıcıya iade olduğunu, kargo takip numarasından tespit edildikten sonra işlem iptal edilerek yapılan ödeme alıcıya iade edilir.  Ürün ve/veya hizmet alıcıya teslim edildikten sonra, (3) iş günü içinde alıcı tarafından onay verilmesi ile beraber, onay anından itibaren Ekşimen üzerinden yapılabilecek iade hakkı sona ermektedir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

1)    Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde,
2)    Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
3)    Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
4)    Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
5)    Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,
6)    Malın tesliminden sonra ambalajının, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde,
7)    Kitap, dijital içerik (bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri) ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,
8)    Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
9)    Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde,
10) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.
Madde 8 – Listeleme
Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken uygulama içerisinde yada www.eksimen.com sitesinde yayınlanan kurallar içerisinde yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

Yasaklı Ürünler neleri kapsamaktadır?

 • Sahte veya Replika ürünler
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklanmış tüm yayın evlerine ait kitaplar
 • Airbag ve ekipmanları
 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Gıda ürünleri, yiyecek ve içecekler
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Canlı hayvan
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • İnsan organları
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • İkinci el veya kullanılmış iç çamaşırı ve çoraplar
 • Radar dedektörleri
 • Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Şans oyunları biletleri
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
 • Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
 • Tester Parfümler
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Yasaklı yayınlar
 • Veteriner Tıbbi Ürünler

Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler:

 • Kontratlar
 • Telif hakkına sahip ürünler
 • Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar
 • Oyunlar (5 yıldan eski olmayan lisanssız oyunlar)
 • Yazılımlar (Lisanssız yazılımlar)
 • Tescilli marka olan ürünler
 • Yurt dışından kargo yoluyla doğrudan alıcıya teslimi suretiyle satışı yapılan ürünler

Madde 9 – Ücretler

Listelemeye ilişkin ücretler “Satıcı Olun” bölümünde ilan edilmektedir. Ekşimen, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman (30) gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar (30) gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir.

Madde 10 – Alım Şartları

Alım yaparken “Alıcılar İçin Kurallar”a uymayı kabul etmektesiniz.

Madde 11 – Fikri Mülkiyet

Eksimen.com web sitesinin ve/veya uygulamanın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Ekşimen tarafından oluşturulan tüm içerik ile Ekşimen markası ve logosu Ekşimen’e aittir. Kullanıcılar, Ekşimen’in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 12 – Ekşimen Hakları

Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Ekşimen’e yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Ekşimen’in sorumlu olmadığını ve Ekşimen’in kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Ekşimen ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Ekşimen’in söz konusu ürün ve/veya hizmetleri sistemden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Ekşimen tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Ekşimen, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları inceleyecektir. Yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
Madde 13 – Fesih
Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Ekşimen, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Ekşimen’in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 14 – Sorumluluklar

Siz;
i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler,
ii) kullanacağız marka, logo ve içerik,
iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler,
iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve
v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle
Ekşimen, Ekşimen çalışanları ve yöneticileri ile Ekşimen kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları, (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Ekşimen’in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. Ekşimen dilerse, bu bedelleri Ekşimen güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir. Ekşimen’in işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Ekşimen’in kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.
Madde 15 – Genel
1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
2. Ekşimen’in kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
3. Tarafınıza yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
4. Kullanıcılar; alışveriş, satış, beğeni, yorum ve benzeri konular ile ilgili Ekşimen tarafından gönderilebilecek e-posta ve/veya push bildirimlerini alacaklarını kabul ederler.

5. Ekşimen, kullanıcılara ilişkin bilgileri, sadece Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.
6. Ekşimen işbu sözleşmeyi, e-mail veya uygulama içirisinde bulunan Bana Özel’deki Ayarlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.eksimen.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
7. Uygulamamızda yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Ekşimen sitesinde yada uygulama içerisinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Antalya Mahkemeleri  ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
11. Ekşimen’in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat           ettiği anlamına gelmeyecektir.
12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.
Madde 16 – Ekler
Kullanıcılar, uygulama içerisinde yada www.eksimen.com sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.